Stem gezin

 

Actiepunten Gezinsbond-Zele

 


 

 

 

In aanloop

naar de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

14 oktober 2018 mogen we allen naar de stembus om een nieuw bestuur voor onze gemeente te kiezen.  Ook op gemeentelijk vlak kan er veel goed (of minder goed) voor gezinnen beslist worden.  Wij, als Gezinsbond, willen het beste voor de gezinnen en hebben daarom de kandidaten een aantal vragen/stellingen voorgeschoteld. Je vindt ze hieronder. We hebben ons hiervoor gebaseerd op het actieplan van de Gezinsbond-Nationaal en hieruit een selectie genomen van punten, die we belangrijk achten voor Zele.  

Nieuwsgierig naar de resultaten?

Per actiepunt hebben we een link voorzien naar de antwoorden/standpunten van de Zeelse partijen die hierop gereageerd hebben. Onderaan vind je ook een verwijzing naar het nationaal actieplan. 

Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
  
1.1 Huis van het Kind
  Hoe willen jullie het Huis van het Kind verder blijven ondersteunen en versterken?
 Antwoorden/standpunten van de partijen
 
1.3 Vrije tijd en kinderopvang voor gezinnen
A. Op welke manier willen jullie de informatie over het vrije tijdsaanbod en de kinderopvang aan de gezinnen bekendmaken. (Digitaal en op papier)?
Antwoorden/standpunten van de partijen
 B. Hoe willen jullie het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) meer bekendmaken en meer stimuleren?
Antwoorden/standpunten van de partijen
 
1.4 Digitalisering, iedereen mee
  Hoe voorzien jullie alternatieve middelen (op papier, telefonisch, aan het loket, … ) zodat mensen die minder digitaal vaardig, of communicatievaardig zijn, alle nodige info krijgen en een beroep kunnen doen op alle gemeentelijke diensten?  Worden hiervoor extra kosten aangerekend?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
  
2.1 Jong en oud veilig onderweg
A. Gezinsbond ijvert voor een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen “lezen”.  Hoe, waar willen jullie dit meer realiseren ?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
B. Gezinsbond vraag meer aandacht voor een verkeersluwe schoolomgeving bij begin en einde van de schooldag.  Hoe willen jullie dit realiseren ?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
C. Hoe willen jullie gezinnen, kinderen, jongeren en ouderen meer inspraak geven bij het verkeersbeleid ? (vb. buurtoverleg)
  Antwoorden/standpunten van de partijen
D. Van welke verkeersonveilige situaties willen jullie werk maken (bv. Slechte toestand bestrating en knelpunten)
  Antwoorden/standpunten van de partijen
 
3.2 Mantelzorgers erkennen en steunen
   Op welke manier gaan jullie de mantelzorgers in Zele erkennen en ondersteunen ?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
 
3.3 Vrijwilligers moet je koesteren
A. Op welke manier willen jullie het jeugdwerk stimuleren, en specifiek de kadervorming van de monitoren ?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
B. Hoe gaan jullie de lokale jeugdwerkingen ondersteunen?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
 
4.1 Hanteer de kindnorm als leidraad
A. Gezinsbond Zele vraagt meer avontuurlijke buitenspeelruimte voor kinderen en jongeren.  Willen jullie dit realiseren ? Hoe, waar ?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
B. Welke plannen hebben jullie om scholen beter bereikbaar te maken met alternatieve vervoersmiddelen (fiets, te voet, …)?
  Antwoorden/standpunten van de partijen
 
Hier lees je het nationaal actieplan.