Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
1.3 Vrije tijd en kinderopvang voor gezinnen
A. Op welke manier willen jullie de informatie over het vrije tijdsaanbod en de kinderopvang aan de gezinnen bekendmaken? (digitaal en op papier)
 
 
Digitaal:
- Sociale media
- Website gemeente Zele
- Online nieuwsbrief
Papier:
- Via infobrochures
- Zeelse nieuwsbrief met de laatste info
     
  Moderne  communicatie.

Er is natuurlijk De Zelenaar, maar die laat geen snelle communicatie toe. De huidige moderne technologie laat veel efficiëntere communicatie toe, maar Zele heeft daar geen traditie rond. Nochtans is goede communicatie een sterk  middel om verzuring tegen te gaan en verbondenheid te creëren. Een elektronische nieuwsbrief, een SMS-dienst... voor wie daarvan gebruik wil maken. Het gemeentebestuur moet werk maken van een (sociale) mediastrategie, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die niet thuis zijn in de onlinewereld.
     
  Digitaal: link op de website van de gemeente Zele.
     
  - Website van de gemeente
- De Zelenaar
- LOK
     
  Vorige maand werd de nieuwe gemeentelijke brochure kinderopvang voorgesteld. Hierin wordt het aanbod aan kinderopvang en vrijetijdsopvang per leeftijdscategorie voorgesteld. Deze brochure is beschikbaar op papier, maar ook op de website van gemeente en van het Huis van het Kind. In papieren vorm is de brochure beschikbaar bij alle partners van het Huis van het Kind (scholen, kinderopvangdiensten, Kind & Gezin enz).

De papieren versie wordt in kleine oplages gedrukt, om aanpassingen op korte termijn te laten doorstromen. De digitale versie wordt continu up to date gehouden. Wijzigingen wordt ook als bericht op de websites aangekondigd om het bestaan van deze informatie telkens in de kijker te zetten.
     
  We hebben recent een brochure opgemaakt met deze initiatieven. Deze is zowel op papier als digitaal beschikbaar.
     
  De informatiekanalen zoals de Zelenaar, de gemeentelijke website en de infobrochure van De Wiek zijn reeds bestaande middelen die we verder moeten benutten.
Verder verwijzen we naar 1.1 waarin we de oprichting van het HUIS VAN DE ZELENAAR beschrijven. Daarbij is een belangrijke opdracht weggelegd om onder meer accurate informatie te verschaffen over het vrije tijdsaanbod en kinderopvang. Zowel digitaal als persoonlijke contacten (in een gerenoveerd oud postgebouw) zijn hierbij de aangewezen kanalen om de informatiebronnen aan te spreken.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele