Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
1.3 Vrije tijd en kinderopvang voor gezinnen
B. Hoe willen jullie het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) meer bekendmaken en meer stimuleren ?
 
  Net zoals bij het “Huis van het Kind” moet er een gepaste campagne worden gevoerd voor een betere naamsbekendheid.
  
Het stimuleren kan door mensen laagdrempelig te laten kennis maken met “Lokaal Overleg Kinderopvang”.
     
  OKO vzw, private kinderopvang, speelpleinwerking... Een voldoende aanbod kinderopvang tijdens het schooljaar en in de vakanties is superbelangrijk. Het biedt ouders de nodige bewegingsruimte, en kinderen fijne ontspannings- en ontwikkelingskansen.
CD&V wil samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang de gaten in het kinderopvangnet opsporen en bekijken hoe die kunnen gedicht worden. 

Het LOK is voor CD&V bijgevolg een belangrijke partner in de coördinatie van een de lokale en kwalitatieve kinderopvang.
     
  - Via de bib: aardig wat computers en dito personeel die een helpende hand
   kunnen bieden.
- Via de Wiek: ruime openingsuren en hulpvaardige mensen.
     
  - Website van de gemeente
- De Zelenaar
- andere
     
  De bedoeling is alle actoren uit het veld actief te betrekken in de werking van het LOK. Daarbij ook vertegenwoordigers van de gebruikers. Het LOK is in Zele dit jaar opnieuw opgestart na een luwe periode. Een eerste resultaat is de publicatie van een nieuwe gemeentelijke brochure kinderopvang. De bedoeling is om vooral het aanbod van inkomensgerelateerde en flexibele opvang te verhogen. In samenwerking met alle privé initiatieven. Hiervoor zijn in het najaar ook  reeds gesprekken met Kind & Gezin gepland.
     
  Het LOK is in opstartfase. Deze zal komende legislatuur uitgebouwd worden.
     
  We verwijzen opnieuw naar 1.1 waarin we de oprichting van het HUIS VAN DE ZELENAAR beschrijven. Daarbij is een belangrijke opdracht weggelegd om onder meer accurate informatie te verschaffen over het vrije tijdsaanbod en kinderopvang. Zowel digitaal als persoonlijke contacten (in een gerenoveerd oud postgebouw) zijn hierbij de aangewezen kanalen om de informatiebronnen aan te spreken.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele