Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
2.1 Jong en oud veilig onderweg
B. Gezinsbond vraag meer aandacht voor een verkeersluwe schoolomgeving bij begin en einde van de schooldag.  Hoe willen jullie dit realiseren ?
 
  - Wegen rond de scholen moeten standaard op 30 KM/U worden aangelegd; dwz:
  de nodige verkeersremmende elementen.
- Waar het mogelijk is moeten de straten rond de scholen fietsstraten worden en
  ook hiervoor ontworpen worden met voldoende ruimte voor de fietsers.
- Brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen maken ook onderdeel uit van een
  verkeersluwe maar ook veilige schoolomgeving en zouden een standaard
  moeten zijn voor alle Zeelse schoolomgevingen.
     
  Schoolstraten
Een  veilige  schoolbuurt  is  er  één  waar  geen  auto’s  te  vinden  zijn,  minstens  wanneer  de  kinderen  toekomen of  weer  naar  huis  vertrekken.  CD&V  wil  werk  maken  van  schoolstraten.  Dat  betekent  dat we schoolomgevingen  maximaal  autovrij  maken,  minstens  een  halfuur  voor  de start  van  de  school,  én  een halfuur  na  de  schooluren.
     
  Dit kan men echt niet afdwingen t.o.v. de ouders.
     
  - Puntverlichting aan de scholen.
- Digitale borden met snelheidsbeperkingen op de juiste momenten.
     
  Dit kadert in ons programmapunt “veilige verbindingen vanuit de wijken in en naar het centrum”.  Meer specifiek door de verdere uitbouw van fietsstraten, schoolstraten, trage (fietsvriendelijke) wegen en de activering van kerkwegels. Het creëren van autovrije straten aan de scholen, gecombineerd met “kiss and ride” zones aan de rand behoort tot de mogelijke oplossingen.
     
  Met aanwezigheid politie en herinrichting van weginfrastructuur (fietsstraten, opvallende oversteekplaatsen, …).
     
  Met het huidige gemeentebestuur hebben we het startschot gegeven met de inrichting van een fietsstraat in de Bookmolenstraat. Het is voor ZDB evident dat we dergelijke fietsstraten ook in andere schoolomgevingen zullen introduceren waar het realistisch mogelijk en wenselijk is.
Ik denk hierbij aan de Rotstraat, de Schoolstraat in Durmen e.a.
Uiteraard zullen de betrokken schoolteams, directies en schoolbesturen enerzijds en de gemeentelijke adviescommissie voor verkeer anderzijds, belangrijke partners zijn in de selectie van de locaties die hiervoor in aanmerking komen.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele