Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
2.1 Jong en oud veilig onderweg
D. Van welke verkeersonveilige situaties willen jullie werk maken (bv. Slechte toestand bestrating en knelpunten)?
 
  Algemeen:
- Aanleg voetpaden waar er nog geen zijn.
- Verbetering bestaande voetpaden zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
- Aanleg/modernisering van fietspaden waar mogelijk is zodat er veilig kan worden
  gefietst in Zele.
- Oversteken drukke wegen: Gewestwegen oversteken of zelfs de  N445 (ook wel
  bekend als het “vliegveld”) is een zéér gevaarlijke onderneming.
  Duidelijke signalisatie en ruimte voor de fietser is dan ook nodig.
- Wegdek: Er is een modernisering nodig van véél Zeelse straten die in slechte staat
  zijn, ook hier mag men een vernieuwing niet langer meer uitstellen.
- Zwaar verkeer moet zoveel mogelijk worden geweerd uit de Zeelse woonstraten,
  ook moeten de smalste straatjes woonerven worden.

Een paar werkpunten ter voorbeeld:
- Kouter: De straat moet worden aangepast dat er veilig kan worden gefietst in
  beide richting. Dit is één van de meest onveilige straten en moet per direct worden
  aangepakt.
- Heikant: een pittoreske straat die zo snel fietser en voetganger veilig moet worden
  gemaakt.
- Plezantstraat: Straten zoals de Plezantstraat moeten woonerven worden waar
  enkel licht verkeer is toegelaten.
     
  Zie reeds bovenstaand antwoord inzake schoolstraten en de rolstoel- en kinderwagentest.

Verloederde straten 
Het wegdek in een aantal straten is niet meer van deze tijd. Je davert er van je  fiets. Tijdens de dialoogmomenten van CD&V werd zelfs een lijst gemaakt van straten die in slechte staat zijn: vb. Roskotstraat, Karel Haegensstraat, Kapellestraat, Kouterbosstraat, Raakstraat... CD&V zal de Zelenaar een duidelijke lijst voorleggen met straten die prioriteit krijgen om te worden aangepakt. Daarbij is er absolute aandacht voor de fietsveiligheid.
     
  Veel strengere aanpak op onreglementair parkeren.
     
  - Gevaarlijke kruispunten
- Oversteekplaatsen
- Slechte staat van het wegdek, fietspaden en voetpaden.
     
  Naast de reeds gekende knelpunten wordt prioriteit gegeven aan de problemen die door betrokken bewoners en handelszaken worden aangekaart.
     
  - Weginfrastructuur opwaarderen
- Lichten installeren
- Brede voetpaden
- Weginrichtingen herbekijken
- etc.
     
  In het verkiezingsprogramma van ZDB staat in elk geval de aanpak van de Bosstraat waarbij de zwakke weggebruiker prioritair moet ontzien worden.
Verder de aanpak van de voetpaden in de Vlasschaard en de Beukenlaan.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele