Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
3.2 Mantelzorgers erkennen en steunen
  Op welke manier gaan jullie de mantelzorgers in Zele erkennen en ondersteunen ?
 
  ERKENNEN
Als een persoon die zorg verleent aan persoon of die de taken doet van een persoon die niet in staat om is deze te doen, dit niet doet binnen een vrijwilligerswerkorganisatie of als beroep kan een aanvraag indienen tot erkenning.

Als de zorgbehoevende dit bevestigt dan zal de zorgverlener die aan deze voorwaarden voldoet worden gezien als mantelzorger.

ONDERSTEUNEN
Hoewel financieel te duur is voor de gemeente Zele zal er toch worden getracht de mantelzorgers zoveel mogelijk te steunen.
Dit kan door bv: vakanties samen met de zorgbehoevende mogelijk te maken, extra scholingscursussen aan te bieden (zoals EHBO, verdiepingscurcsussen, etc.), …
     
  Er bestaat momenteel in Zele reeds een erkenning via de mantelzorgpremie.

Uitbreiding  mantelzorgpremie
CD&V wil de mantelzorgers extra ondersteunen. Hun inbreng is van groot belang in de uitbouw van een zorgbeleid voor de toekomst. Sowieso willen we inkomensvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie uit het premiereglement schrappen.
     
  ERKENNEN
Mantelzorger uitnodigen door de gemeente op een receptie ter bedanking voor hun inzet: eventjes in de bloemetjes zetten.

ONDERSTEUNEN
Premie van mantelzorg zou moeten bedeeld worden, mits toestemming van de zorgbehoevende, aan de mantelzorger.
     
  ERKENNEN
- Zorgregister uitwerken


ONDERSTEUNEN
- sneeuwtelefoon / welzijnstelefoon

- gemeentelijke premie
- Subsidie voor aanpassen van woningen
     
  Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en zorg/gezondheidsnetwerk zorgt ervoor dat Zelenaars zich steeds thuis kunnen voelen en kunnen rekenen op hulp van buren of/en familie (mantelzorg) bij de kleine dingen die het leven aangenamer maken.
Omwille van het tekort aan plaatsen in de woonzorgcentra, zullen meer en meer mensen noodgedwongen in hun eigen huis blijven wonen.

ERKENNEN
Het bestaande systeem van registratie (en dus erkenning) van vrijwilligers dient worden uitgebreid naar mantelzorgers van diverse aard. Met een categorisering van de aard van de activiteit.


ONDERSTEUNEN
Onze partij is van oordeel dat naast andere ondersteuning (infrastructuur, materiaal) een gerichte financiële ondersteuning moet mogelijk gemaakt worden vanuit de gemeente. En dit op basis van de categorie van activiteit.
     
  ERKENNEN
Opnemen in welzijnsraad
ONDERSTEUNEN
Introductie gemeentelijke premie.
     
  Ook in de toekomst dient voorzien in het behoud van de mantelzorgpremie. Momenteel is dit, sinds 2013, 150 euro/jaar/mantelzorger.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele