Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
4.1 Hanteer de kindnorm als leidraad
 B. Welke plannen hebben jullie om scholen beter bereikbaar te maken met alternatieve vervoersmiddelen (fiets, te voet, …)?
 
  Om de alternatieven aantrekkelijk te maken hebben we verscheidene plannen per vervoersmodus opgesteld.

Fiets:
- Aanleg van brede fietspaden op de belangrijkste Zeelse wegen en waar de
  situatie dit vereist (zoals op de Kouter).
- Straten rond de scholen (waar kan) herinrichting als fietsstraten.- Uitbouw van
  fietsstandplaatsen rondom de scholen.

Voetganger:
- Royaal brede en toegankelijke voetpaden aanleggen rond scholen maar ook op
  andere plaatsen in Zele.
- Veilige oversteekplaatsen.
- Voetgangervriendelijke straatinrichting voorzien.

Openbaar vervoer:
- Zeelse bushaltes moderniseren en comfortabel maken.
- Meer bussen tussen Zele, Lokeren en Dendermonde (lijn 68).
- Herinvoering van een bus tussen Zele en Hamme.
- Meer bussen tussen Zele en Gent.
     
  Wij verwijzen hier naar ons antwoord bij punten 2.1-A en B.
     
  - Zo veel mogelijk stimuleren met de fiets naar ‘t school te gaan.
- Inzetten als gemeente op sensibiliseren van fietsen in groep.
     
  - Fietspaden verbeteren.
- Voetpaden verbeteren.
- Verkeersopleiding verder verbeteren.
     
  Onze vooropgestelde maatregelen inzake veiligheid rond de scholen, houden meteen een stimulans in om alternatieve vervoermiddelen te gebruiken.
     
  Installatie fietsstraten.
     
  Aanmoedigen van het gebruik van fietsen blijft een prioriteit.
Het inzetten van politie die op een kindvriendelijke maar toch doelgerichte manier toezicht houdt op veilig fietsmateriaal, zichtbaarheid van de weggebruiker,… hoort hierbij.
Dat in de wintermaanden de politie zowel preventieve als repressieve acties onderneemt, draagt eveneens bij tot verkeersveiligheid.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele