De SCHOOLTOESLAG

 

Vanaf dit schooljaar vormt de schooltoeslag een nieuw onderdeel van het Groeipakket. De schooltoeslag vervangt de 'schooltoelage' voor het kleuter-, lager, secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde. Een volgende stap naar een geïntegreerd gezinsbeleid. De Vlaamse overheid zet hiermee sterk in op administratieve vereenvoudiging en automatisering. De uitbetalers Groeipakket onderzoeken voortaan proactief of er recht is op de schooltoeslag en betalen deze uit. Deze automatische rechtentoekenning zou ervoor moeten zorgen dat elk gezin de financiële ondersteuning krijgt waar het recht op heeft.

Je hoeft dus zelf geen aanvraag meer voor de schooltoeslag in te vullen.