Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
2.1 Jong en oud veilig onderweg
A. Gezinsbond ijvert voor een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen “lezen”.  Hoe, waar willen jullie dit meer realiseren ?
 
  - De wegen moeten leesbaar worden voor kinderen. Dat wilt zeggen makkelijk
  te begrijpen kleuren (bv. rood voor fietspad, groen voor voetganger) en
  wegmarkeringen die zo simpel mogelijk zijn die voor een simpele wegverdeling
  zorgen (duidelijk fiets- en voetpad met overzichtelijke oversteekplaatsen)
- Pictogrammen moeten worden gebruikt om verkeerssituaties begrijpbaar te
  maken.
- Verkeersborden moet op ooghoogte worden aangebracht, als ze te hoog
  hangen kunnen ze “onleesbaar” worden.
     
  Rolstoel-  en  kinderwagentest  voetpaden 
Heel  wat  Zeelse  voetpaden  liggen  er  verschrikkelijk  bij.  Zeker  voor  minder  mobiele  mensen  zijn  ze  vaak  een onoverkomelijk  obstakel  om  zich  te  verplaatsen.  CD&V wil  een  totaalrenovatieplan  met  duidelijke prioriteiten,  zodat  iedereen  ruim  vooraf  weet  wanneer  de  voetpaden  in  zijn  of  haar buurt  worden  aangepakt. 

Eén  van  de  manier  om  te  bepalen  welke  voetpaden  eerst  worden  gerenoveerd  is  de  rolstoel-  of kinderwagentest.  Wanneer  rolstoelen  of  kinderwagens  niet  comfortabel  van  het  voetpad  gebruik  kunnen maken,  stijgt  het  op  de  renovatielijst.  Hellingsgraad,  gelijkgrondse  aansluiting  met  het  wegdek,  obstakels...
We  willen  Zele  toegankelijk  maken  voor  elke  stapper  of  roller.

Koning Fietsplan
CD&V wil van Zele een Koning Fietsgemeente maken. Dat betekent dat we onze

verkeersstromen zo organiseren, dat fietsers zich op elk moment veilig voelen. Doorgaand verkeer dwingen we er daarom toe zoveel mogelijk gebruik te maken van de omleidingswegen. En voor wie in ons centrum moet zijn om er te
winkelen zorgen we ervoor dat onze handelszaken vlot bereikbaar blijven. We kiezen voor kortparkeren vlak bij winkelpanden voor wie slecht te been is, en richten randparkings in op wandelafstand van de winkelkern.
In nauwe samenspraak met onze middenstand maken we werk van maatregelen om winkelen in Zele tot een echte beleving te maken. Wat dacht je van winkelkarretjes of fietskoeriers?
Een echte Koning Fietsgemeente wil ook zeggen dat fietsers en voetgangers het uitgangspunt vormen bij de inrichting van de openbare  weg.  En waar mensen  veel minder dan vandaag voor korte verplaatsingen de auto nemen.  Een must als we uitstoot willen beperken, het klimaat redden en zorgen  voor  schone  lucht.  Een reeks ingrepen zijn dus nodig om het voor fietsers en voetgangers  makkelijker, aangenamer  en  veiliger  te  maken  om  zich  te  verplaatsen  in  de  gemeente.  We denken daarbij aan mogelijkheden  zoals  een  Zeels  circulatieplan,  een knip van het autoverkeer op de Kouter, uitbreiding van zone
30,  meer fietsstraten en schoolstraten...

Fietsverbindingen
Niet alle wijken in Zele zijn op een fietsveilige manier met elkaar verbonden. CD&V wil werk maken van een comfortabel fietsnetwerk zodat we ons niet alleen snel, maar ook gezond doorheen Zele kunnen verplaatsen.
     
  Agenten aan elke school gedurende 30 min. dit zowel ‘s morgens alsook
’s avonds.
     
  - Schoolomgevingen
- In de wijken
- Duidelijke borden die niet voor verwarring zorgen.
     
  De gemeente organiseert een jaarlijkse “verkeerswedstrijd” voor de jeugd, met de nadruk op kennis van het verkeersreglement.
De verkeersveiligheid in de schoolomgeving is een algemeen punt in ons programma. De duidelijkheid van de verkeerssituatie is daar een onderdeel van. Momenteel wordt gewerkt met “proefopstellingen” om het effect van de genomen maatregelen te toetsen.  Prioriteit gaat daarbij naar de onmiddellijke schoolomgevingen, maar uiteindelijk moet dit uitgebreid worden naar het ganse grondgebied.
     
  We zetten in op veilige schoolomgeving met kleurrijke oversteekplaatsen en waarschuwingsborden.
     
  De verdere inrichting van fietsstraten schept hiervoor kansen.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele