Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
4.1 Hanteer de kindnorm als leiddraad
 A. Gezinsbond Zele vraagt meer avontuurlijke buitenspeelruimte voor kinderen en jongeren.  Willen jullie dit realiseren ? Hoe, waar ?
 
  Dat er te weinig natuur in Zele is staat buiten kijf. We pleiten dan ook voor een speelbos geïntegreerd in een echt bos. Dit bos zou dan een bosgordel vormen rond het centrum, maar hiervoor moet wel de nodige inspraak zijn van de belanghebbenden (landbouwers, buurtbewoners etc.). Ook moeten andere delen van Zele de kans krijgen om door het groen te stappen en is het nodig dat er hoogwaardige parken in andere wijken van Zele worden aangelegd.

Naast een speelbos zijn we voorstander van speeltuinen en we willen dan ook dat wanneer nieuwe wijken worden aangelegd er ruimte is voorzien om te spelen.
     
  Speelnatuur  op  pleintjes  voor  jong  en  oud
Speelnatuur  voor  kinderen  is  tof  en  niet  duur.  Ouders  en grootouders  die  onze  pleintjes met hun kinderen of kleinkinderen  bezoeken  kunnen  er  gezellig  babbelen op banken,  petanque spelen,  schaken...

Voor  elke  leeftijd moet  er  iets  te  beleven  vallen.   
     
  Zeker. Avontuurlijk parcours bv. in het bos (ingang Olmenlaan) mits toezicht d.m.v. camerabewaking.
     
  - Alle jeugdbewegingen moeten over voldoende speelruimte beschikken.
- Speelbos (E17) of elders aanleggen! 
     
  Iedere wijk wordt verder uitgebouwd met de nodige infrastructuur, aangepast aan de specifieke wijkbewoners: onder meer door een versterking met speelpleinen en sportfaciliteiten voor jongeren in de gezinswijken en de aanleg van petanqueterreinen in actieve ouderenwijken. Vanuit dezelfde filosofie wordt de combinatie werken-sporten gemaakt binnen het nieuwe industriepark Wijnveld. Door de aanleg van bijvoorbeeld  een Finse piste in combinatie met openlucht fitnesstoestellen kunnen werknemers tijdens hun pauze sporten en met elkaar kennis maken. Deze faciliteiten zijn natuurlijk ook voor alle andere Zelenaars beschikbaar.
     
  - Herbekijken subsidiëring jeugdraad.
- Investeren in jeugdhuis
- Uitbreiding jeugddienst
     
  In eerste instantie is er de prioriteit dat de bestaande buitenspeelruimtes op een goede manier worden verzorgd. Essentieel hierbij is de inschakeling van vrijwilligers om toezicht te houden op dergelijke speelpleintjes. Een voorbeeld van goede praktijk is het toezicht dat ZDB-lid Denise Van Uytfanghe houdt op het onderhoud en verzorging van het speelpleintje in BVA- wijk I. Sinds vorig jaar bestaat in Zele de mogelijkheid dat bewoners van straten voor de periode tijdens de schoolvakanties vragen dat hun straat een speelstraat wordt. Onderzoek naar de mogelijke oprichting van een speelbos is een mooie uitdaging voor de toekomstige schepen van jeugd!
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele