Stem gezin
     
 

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 heeft de Gezinsbond-Zele een memorandum opgesteld, met daarin de actiepunten (zeg maar vragen/eisen) voor een gezinsvriendelijk beleid in de gemeente. 
Dit is in juni overhandigd aan de verschillende politieke partijen in onze gemeente.

Deze actiepunten en de antwoorden van de partijen kan je lezen met de knop hiernaast.

 
 

Ook is er door de Gezinsbond-Nationaal met groot succes (10.000 deelnemers) een bevraging onder haar leden gehouden.
De enquête peilde naar de prioriteiten van gezinnen voor een gezinsvriendelijke gemeente.


Een filmpje laat de resultaten zien van de nationale bevraging 'Stem Gezin'.

 
 

Op 11 maart hebben we de burgemeester en schepenen 'op de koffie' uitgenodigd om hen de resultaten van de enquête voor te leggen.
Met de nationale en Zeelse statistieken toonden we onze beleids-mensen de pijnpunten en overtuigden we hen hier werk van te maken. Ook via onze werking kunnen we hieraan meehelpen. 
Naast een constructieve koffiebabbel hebben we ook onze behoeftes kunnen overmaken.


Een samenvatting van deze voorstelling zit achter de knop.

 
  Enkele sfeerbeelden van 'Op de koffie met...'
   
 

We blijven deze bestuursploeg nauwgezet volgen, om de belangen van de gezinnen te verdedigen. Tevens blijven we ons inzetten voor een gezinsvriendelijke gemeente via de verschillende adviesorganen.

 
Onze leden werden telkens op de hoogte gehouden via ons ledenblad BONDIG.
 
  Het bestuursakkoord van het huidige coalitie.