Privacybeleid
 
DISCLAIMER & PRIVACY

1. ALGEMEEN

Deze website werd gecreëerd door de Gezinsbond, afdeling Zele, en is in de eerste plaats bedoeld om informatie te verstrekken over de werking, activiteiten en diensten, zowel nationaal als lokaal.
De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het bestuur van de Gezinsbond-Zele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het bestuur van de Gezinsbond-Zele is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 

2. BEHEER VAN INFORMATIE

Het bestuur van de Gezinsbond-Zele levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Gezinsbond-Zele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert de webmaster van de afdeling zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het bestuur van de Gezinsbond-Zele aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. GEBRUIK VAN INFORMATIE

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het bestuur van de Gezinsbond-Zele. Het bestuur van de Gezinsbond-Zele en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

Het bestuur van de Gezinsbond-Zele plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Gezinsbond-Zele geeft geen enkele garantie over de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het bestuur van de Gezinsbond-Zele aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Als de informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt t bestuur van de Gezinsbond-Zele zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen altijd gemeld worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het bestuur van de Gezinsbond-Zele behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. PERSOONSGEGEVENS

 1. Gezinsbond vzw
  Gezinsbond vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, namen van gezinsleden, geboortedata) te beveiligen tegen misbruik. Daarom doet zij al het mogelijke om uw privacy te respecteren. We verwijzen u daarvoor naar haar privacybeleid: https://www.gezinsbond.be/privacy

 2. Gezinsbond-Zele
  Het bestuur van de Gezinsbond-Zele verzamelt enkel persoonsgegevens die nodig zijn bij een inschrijving voor een activiteit, wedstrijd, bij een contactformulier. Dit kan zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum. Gezinsbond-Zele houdt zich eraan dat enkel de verantwoordelijke(n) die persoonsgegevens mogen verwerken en gebruiken, enkel en alleen voor die specifieke activiteit, wedstrijd, contactaanvraag of dergelijke.

  Door zich in te schrijven voor een activiteit of wedstrijd of het invullen van een contactformulier en het doorgeven van de nodige persoonsgegevens geeft men automatisch toelating om die gegevens te gebruiken, weliswaar enkel voor de datgene waarvoor ze zijn medegedeeld.

  Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Gezinsbond-Zele worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal enkel voor interne doeleinden verwerkt worden waarvoor ze nodig zijn. Gezinsbond-Zele verwerkt de persoonsgegevens om haar leden een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hen in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

  Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve aan het communicatieplatform Gimme dat Gezinsbond-Zele gebruikt om haar leden te berichten over diensten, activiteiten, nieuwsbrieven, kortingen, wedstrijden, enz. Het gaat hier enkel om de naam en het e-mailadres de leden van Gezinsbond-Zele, waarvan in de nationale ledendatabank het e-mailadres gekend is. Gezinsbond-Zele heeft daarvoor een AVG/GDPR-verwerkingsovereenkomst aangegaan met Gimme. Op haar beurt heeft Gimme ook een privacyverklaring.
  De leden die in de databank van het communicatieplatform Gimme zijn opgenomen ontvangen in het kader van de nieuwe privacywetgeving éénmalig een bericht waarin ze hun toestemming moeten geven om die berichten nog toegestuurd te krijgen. Betrokken leden hebben het recht om een toestemming te allen tijde in te trekken zodat ze geen verdere digitale berichten ontvangen.
  Dit kan met een eenvoudig bericht aan webmaster@gezinsbond-zele of zichzelf in Gimme los te koppelen van het kanaal ‘Leden Gezinsbond-Zele’.

6. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het bestuur van Gezinbond-Zele behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. GESCHILLEN

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. 

8. CONTACTGEGEVENS

Eddy Van Eetvelde (voorzitter) 
Verbindingsstraat, 19
9240 Zele
052/446080
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

9. COOKIES

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

a. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

b. Functionele cookies

De functionele cookieszijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

c. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Statistieken bij onze webhoster ‘One.com’ om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. De IP-adressen worden geanonimiseerd. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

d. Beheer cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

10. Backups

Op geregelde tijdstippen worden backups gemaakt van de website waarin persoonsgegevens kunnen opgenomen zijn. Deze backups zijn nodig uit veiligheidsoverwegingen, maar worden niet langer dan nodig bewaard.

11. Recht op inzage, wijzigen en verwijderen

Leden van Gezinsbond-Zele hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te (laten) wijzigen en te (laten) verwijderen. Indien ze hun gegevens opvragen kunnen zij die kosteloos binnen de 30 dagen aangeleverd krijgen.

12. Beveiliging gegevens

De website van Gezinsbond-Zele die persoonsgegevens kan bevatten door inschrijvings-formulieren, beeldverslag, … wordt beveiligd gehost bij ‘One.com’ en is enkel toegankelijk door de beheerder-webmaster met gebruik van een sterk wachtwoord op een beveiligde computer. De website-inhoud staat op geen enkele lokale computer, waardoor de inhoud met eventuele persoonsgegevens niet in vreemde handen terecht kan komen.